Tulevaa toimintaa - sukujuhla kesäkuussa 2023

Seuraava sukujuhla pidetään kesäkuussa 2023

Vuosikokouksen (Sukukokous) 2021 agenda oli:

 

1) Kokouksen avaus

2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4) Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5) Suvun esimiehen valinta

6) Suvun esimiehen valinnan aiheuttamat jatkotoimenpiteet ja hallituksen jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta.

7) Muut asiat

8) Kokouksen päättäminen