Tulevaa toimintaa - sukujuhla 26.9.2021

Seuraava sukujuhla pidetään todennäköisesti 26.9.2021 Hotelli Ellivuoressa. Tätä ei ole lopullisesti vahvistettu Koronatilanteen vuoksi.

Vuosikokous (Sukukokous) 2021, alustava agenda

Hotelli Ellivuori 26.9.2021, Vuosikokous alkaa klo 13.15.

1) Kokouksen avaus

2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4) Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5) Suvun esimiehen valinta

6) Suvun esimiehen valinnan aiheuttamat jatkotoimenpiteet ja hallituksen jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta.

7) Muut asiat

8) Kokouksen päättäminen